เรียนภาษาสถานบัน Auckland University of Technology (AUT)

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ เรียนภาษาสถานบัน Auckland University of Technology (AUT)

0 บาท

ขาย

Auckland University of Technology (AUT)

เมือง Auckland ได้รับอันดับ 20 ของโลกด้านความเป็นนานาชาติ จัดโดย The Times Higher Education’s และเป็นอันดับ 1 ของนิวซีแลนด์ในด้านนี้

เด่นสาขา : ศิลปะ การออกแบบ IT คอมพิวเตอร์

เปิดสอนหลักสูตรเรียนภาษาประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา ที่นี่มีนักเรียนมากกว่า 25,000 คนในแต่ละปี

สนใจเรียนภาษาของศูนย์ที่ AUT International House
สอบถามข้อมูลได้ที่ click education consultant
line id: clickeducation
facebook: https://www.facebook.com/Clickedu/
Tel: 02-951-7483, 094-196-6449
เข้าชม 38 คน

แสดงความคิดเห็น