NEC60 with Kenan Institute Asia

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ NEC60 with Kenan Institute Asia

0 บาท

บริการ-รับจ้าง

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมประจำปี 2560 (New Entrepreneur Creation: NEC 60)
สร้างเสริมขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
จัดโดยสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นปีที่ 12 ด่วน!
รับจำนวนจำกัด! เพียงคลาสละ 35-40 ท่านเท่านั้น
________________________________________________________________

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
>>> http://bit.ly/nec60kenan <<<


________________________________________________________________ช่วงเวลาอบรม:

อบรม 8 วัน (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-18.00 น.
รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 26 มี.ค. 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 เม.ย. - 21 พ.ค. 2560
สถานที่: โรงแรม Myhotel @รัชดา กรุงเทพฯ (ใกล้ MRT ห้วยขวาง)
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรม 3,000 บาท
2. ค่าประกันผู้เข้าอบรม 2,000 บาท
(ค่าประกันผู้เข้าอบรมจะได้รับคืนเมื่อส่ง และนำเสนอแผนโมเดลธุรกิจ ผ่านเกณฑ์ของโครงการฯ )

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม คุณวิวัฒน์ หรือคุณชานนท์

โทรศัพท์ 02-2293131 ต่อ 307 หรือ 213
เข้าชม 237 คน

แสดงความคิดเห็น