ขายไฟล์งาน คศ.3

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ ขายไฟล์งาน คศ.3

11,230 บาท

ขาย

จำหน่ายไฟล์ผลงานคศ.3 ราคา 10,000 บาท เป็นไฟล์ Word สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขเองได้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. เอกสารประกอบการเรียน เรื่องพันธะของคาร์บอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

และไฟล์งานวิชาอื่นๆอีกหลายวิชา สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 0934152365

เข้าชม 44 คน

แสดงความคิดเห็น