ศูนย์อบรม ez-admin training center

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ ศูนย์อบรม ez-admin training center

4,900 บาท

บริการ-รับจ้าง

หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Overall Basic

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานกับ Windows Server, ผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ย่นระบบจาก Workgroup มาเป็นระบบ Domain ที่มีความปลอดภัยและบริหารจัดการได้ง่ายกว่า

Windows Server 2012 R2 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการควบคุมและจัดการเครื่อง Client ในระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงพื้นฐานการทำงานของ Windows Server 2012 R2 และระบบ Active Directory เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนี้จะครอบคลุมพื้นฐานการทำงานที่สำคัญทั้งหมด ทำให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ก็สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

Windows Server 2016 และความสามารถใหม่
การติดตั้ง Windows Server แบบ Clean Install และ Upgrade
การสร้าง RAID 1 และ 5 บน Windows Server
การติดตั้ง Active Directory และโปรโมตเป็นเครื่อง Domain Controller
การติดตั้ง DHCP Server เพื่อแจก IP อัตโนมัติให้เครื่อง Client และการทำ DHCP แบบ Load Balance & Failover
สร้างและจัดการ User, Group และ OU (Organizational Unit)
การจัดการและกำหนดสิทธิการใช้งานไฟล์ข้อมูลบนเครือข่าย (Share & Permission)
การใช้ File Server Resource Manager กำหนดพื้นที่ใช้งานและบล็อคไฟล์ต้องห้าม
กำหนดนโยบายเพื่อควบคุมการทำงานของผู้ใช้ด้วย Group Policy
กำหนดนโยบายการสร้างและจัดการรหัสผ่านให้กับผู้ใช้บน Domain
การทำ Folder Redirection เพื่อย้าย Profiles ของผู้ใช้ทั้งหมดบน Domain ไปเก็บไว้ที่เครื่อง Server
การกู้ Objects ต่างๆ ที่อยู่ใน AD กลับคืนมาด้วยคุณสมบัติ Active Directory Recycle Bin
การสร้างเครื่อง DC สำรองหรือ Addition Domain (Backup Server)
การย้าย (Transfer) และการยึด (Seize) หน้าที่สำคัญ (FSMO) จากเครื่อง PDC ไปยังเครื่อง DC ตัวสำรอง
Backup และ Restore ข้อมูลสำคัญบนเครื่อง Domain Controller
เข้าชม 70 คน

แสดงความคิดเห็น