การขึ้นต้นไม้ในตู้คอนเทเนอร์ by สุนทรปาล์ม

โดย สุนทรปาล์ม เมื่อ 25 ก.ย. 2560 14:14 น.

e0801e8710097b128730acda7a029c20.jpg

งานโหลดดิ่งภาพมุมสูง

เป็นทดสอบภาพการโหลดมุุมสูง ซึ่งงานนี่จริงๆแล้วน่าจะเหมาะกับการใช้ โดน ติดกล้องถ่ายเก็บภาพมุมสูง แต่งานนี้ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ความสูงมากนัก.

  738070ae2484674a4bf5277eb54deb74.jpg 

 5b68d85c56dc6d8dd95aab9aa32411fa.jpg
https://youtu.be/pYzHJ3J_yto

ติดต่อเรา:สุนทรปาล์ม 30 หมู่ที่ 16 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
Tel :  082-2933-324,089-5133-388
E-mail: soontron.plam@hotmail.com
Website: http://www.soontronpalm.com
Facebook: www.facebook.com/soontron.plam
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCHlnw7NM9bmVnf9a6rOdxhQ/videos
เข้าชม 25 คน

แสดงความคิดเห็น